LACHGAS

 

Lachgas is een zuurstof dragende samenstelling.  De chemische aanduiding ervan is N2O, hieruit kunnen we afleiden dat iedere N2O molecule 2 atomen stikstof en 1 atoom zuurstof bevat.

Zoals men weet zal het altijd gaan over het verbeter van prestaties of het bevorderen van  het plezier tijdens het rijden. In dit geval is er een ontwikkeling die plaats vind sinds de 1e wereldoorlog die berust op het verkrijgen van extra vermogen zonder daar veel kosten of onbetrouwbare en / of storingsgevoelige systemen op toe te passen. Echter levert dit systeem maar tijdelijk veel vermogen. Vlak na de eerste wereldoorlog werd het goedje uitgeprobeerd om vliegtuigen sneller op grotere hoogte  te krijgen. Het werd en lange tijd gebruikt tot dat de straalmotor werd uitgevonden. Duizenden Duitse gevechts- en verkenningsvliegtuigen waren uitgerust met het zo genoemde “GM-1” systeem dat lachgas toevoegde aan de inlaat van de motor om zo de lagere luchtdichtheid en zuurstofarmoede op grote hoogten te compenseren.  De Britse Koninklijke luchtmacht gebruikte ook vliegtuigmotoren met een door lachgas verhoogd prestatievermogen. De techniek werd in Amerika en wat later ook in Engeland voorzichtig overgenomen door mensen met veel liefde in hun hart voor de vierwieler onder hun kont. Gedurende de jaren vijftig herontdekte de beroemde stock car racer 'Smokey Yunick' lachgas injectie als één van zijn vele trucs om races te winnen, totdat het ontdekt werd en verbannen werd door NASCAR. Door de jaren heen zijn er binnen NASCAR toch nog verschillende schandalen aan het licht gekomen van het misbruik van lachgas. Het werd al snel populair bij dragraces. In 1978 zetten de Amerikaanse coureurs / monteurs Mike Thermos en Dale Vaznaian het bedrijf Nitrous Oxide Systems op. (afgekort en beter bekend als NOS) Zij waren de eersten die begonnen met het produceren van NOS-systemen  zoals we die nu nog kennen.

 

Het goedje bestaat voor twee derde uit stikstof en voor een derde uit zuurstof. Als dit onder hoge druk wordt ingespoten ontstaat er een chemische reactie waarbij extra veel zuurstof vrijkomt. Meer zuurstof betekent dat er meer benzine verbrand kan worden en dat levert natuurlijk meer vermogen. Lachgas is een kleurloos,niet ontvlambaar gas met een lichte zoete smaak en geur.  Het is niet giftig of irriterend, en wanneer men het in kleine hoeveelheden inademt kan het een lichte hysterie of gegiechel teweeg brengen,vandaar de naam lachgas. 

Wanneer men het in pure vorm inhaleert zal het tot de dood door verstikking leiden omdat onder atmosferische omstandigheden de zuurstof in stikstofmonoxide niet door het lichaam kan worden opgenomen. Een eigenschap van stikstofmonoxide is dat het bij een temperatuur

van 565°F ontbindt in stikstof en zuurstof.  Wanneer het wordt toegevoegd in het inlaatspruitstuk van de motor wordt het de verbrandingskamer ingezogen en zal er bij compressie, wanneer de temperatuur een hoogte bereikt

van 565°F een zeer zuurstofrijk mengsel ontstaan.  Als we dan tijdens de injectie van het gas extra brandstof voorzien, krijgen we kunstmatig een hogere compressie verhouding.

 

N2O geeft dit effect omdat het een hogere concentratie aan zuurstof bevat dan de lucht in de atmosfeer.  N2O bezit 36% zuurstof per eenheid en de lucht 23%.  Bijkomend is dat N2O een 50% grotere dichtheid bezit dan lucht, bij dezelfde druk.  Dus, een kubieke meter N2O bezit  2.3 keer meer zuurstof  dan een kubieke meter lucht.

 

Natuurlijk, wanneer we de cilinder druk in de motor sterk gaan verhogen, verhogen we ook de neiging van de motor tot ontsteking.  Dit is waarom haast alle op N2O lopende motoren een aangepaste ontsteking hebben gedurende N2O gebruik. Bij het inbouwen is het belangrijk dat je niet vergeet om de ontsteking 1 tot 1.5 graden te verdraaien bij elke 50 pk extra.

En is het natuurlijk zeer belangrijk dat er een brandstof getankt wordt met een zo hoog mogelijk octaan getal. Zo is er niet alleen V-power en Ultimate maar er is ook benzine met octaan gehaltes te krijg van 110 alleen betaald men voor deze brandstof veel meer geld en dat komt ook omdat er bestanddelen aan toegevoegd zijn die de mate van weerstand tegen zelfontbranding tegen gaan  en zo het detoneren en pre-ignition wordt voorkomen.

 

 

 

Er zijn drie verschillende systemen:  dry, wet en direct port.

 

DRY

 

Bij het droge systeem wordt alleen lachgas ingespoten in het inlaat kanaal.

Om meer vermogen te krijgen moet de motor meer verbranden en willen we dat hij meer gaat inspuiten omdat we anders een te arm mengsel krijgen.

Bij een te arm mengsel kunnen de kleppen verbranden.

Daarom is het belangrijk dat je auto altijd iets teveel brandstof krijgt zodat niet allen de motor veiliger loopt maar ook de verbranding bevorderd wordt vanwege de koelende werking van de benzine.

Een goede kit kan men onderscheiden door te kijken of er een computer bij wordt geleverd die wordt aangesloten op het motormanagement systeem en zo het perfecte mengsel verkrijgt.

Bij een carburator motor is dat natuurlijk anders mits de carburator elektronisch wordt aangestuurd. Let er dus op dat je het juiste systeem koopt voor de daarvoor bedoelde auto.

 

WET

 

Bij het natte systeem wordt het gas ingespoten samen met de benzine.

Deze wordt in het inlaat traject gemonteerd en hierbij is een speciale chip of OBD (on board diagnose) box die er voor zorgt dat de normale benzine toevoer word stopgezet. Soms is het systeem alleen uitgevoerd met een extra brandstof toevoer waarbij de normale brandstof toevoer niet stopgezet hoeft te worden.

 

DIRECT PORT

 

Dit direct ingespoten systeem heeft voor elke cilinder een injector waarbij het mogelijk om sequentieel in te spuiten en waarbij er beter gedoseerd kan worden. Dit systeem heeft verreweg het meeste rendement maar is wel het duurst. Vergeleken met de vorige systemen is dit het meest omslachtige systeem omdat de gehele cilinderkop moet worden aangepast om simpelweg ruimte voor de injectoren te maken. 

 

Het grote voordeel is dat deze manier van tuning voor elke auto mogelijk is en misschien een nog groter voorbeeld is het feit dat het systeem altijd over gebouwd kan worden naar een ander voertuig.

 

PRODUCTIE

 

Simpel weg bij de productie van salpeterzuur komt lachgas (N2O) vrij.

Het is een sterk broeikasgas dat over een periode van honderd jaar 310 maal zoveel warmte vast kan houden in de atmosfeer als CO2. Normaal gesproken wordt dit gewoon in de lucht geloosd omdat het moeilijk is om deze uitlaatgassen te verwerken en dat is ook de reden van de hoge prijs die vaak betaald moet worden om een fles weer opnieuw te vullen.

 

VOORWAARDEN

 

Er moet niet alleen gedacht worden aan andere bougies en een aangepaste ontsteking maar het belangrijkste is dat de motor in een goede technische staat verkeerd. Zo niet zal de motor cruciale schade ondervinden.

De belasting is echter erg hoog daardoor moet men een goede overweging maken welke kit er gekozen wordt omdat je niet zomaar de grootste kit op een kleine motor kan zetten.

Een normale viercilinder kan 40 tot 60 pk extra verdragen.

Voor een zescilinder is dat 75 tot 100 pk.

Een small Block V8 blijft heel bij max. 140 pk extra.

Bick Block’s moeten tot 200 pk boven op het standaard vermogen kunnen verdragen.

De boven genoemde vermogens zijn geadviseerd door de lachgas fabrikant en zijn bepaald in combinatie met andere aanpassingen.

 

De druk in de pretfles ligt rond de 80 bar.

 

DE FILM

 

Zoals men in de bekende films kan zien dat er ongelukken gebeuren en beweert wordt dat dit systeem zeer gevaarlijk is moet ik de uitspraak doen dat dit gedeeltelijk waar is. Aangezien de flessen altijd gekeurd moeten zijn bij het stoomwezen (dit is een instantie die alle producten kan testen op de bestendigheid tegen hoge drukken) is de kans nihil dat er een fles zal scheuren of lekken mits het systeem professioneel is ingebouwd, wat ik iedereen sterk aanraad. In de praktijk wil het wel voorkomen dat er afgekeurde duikflessen worden gebruikt en zal er een grotere kans zijn op ontploffingsgevaar maar alleen als er al een andere brandstof aanwezig is en al  in ontbranding is gebracht. Is dat niet het geval dan zal er weinig tot geen risico aanwezig zijn.

 

Een groot voordeel is dat dit systeem is dat het erg compact is en overal kan worden ingebouwd doordat de fles bijvoorbeeld in het interieur kan worden ingebouwd op elke denkbare plek zolang de fles maar onder een hoek van 15 graden gemonteerd wordt.

 

Denk er aan dat de bougies vervangen moeten worden door bougies die een of twee stappen kouder is. 

 

Monteer NOS nooit in combinatie met een chiptuning. Behalve als het een hypertech chip is, want die hebben wel rekening gehouden met deze tuning in de programmering.

 

Lachgas is in Nederland niet verboden volgens de milieuwet omdat het gezien wordt als een hulpbrandstof maar volgens de verkeerswet mag het vermogen niet meer dan 30% afwijken.

En de type goedkeuringswet verteld zelfs dat er geen enkele aanpassing gedaan mag worden. Zo zijn er verschillende tegenstrijdigheden en zijn je risico's en problemen dus afhankelijk van de instantie waar je op dat moment mee te maken krijgt.

 

Let er bij aankoop ten alle tijden op dat je pretfles een keurmerk draagt.

 

De installatie duurt bij ons ongeveer zes uur. Het gehele systeem wordt dan op de gewenste plaats ingebouwd en afgesteld.

 

TOELICHTING

 

Als er onduidelijkheden zijn of in de tekst genoemde begrippen niet bekend zijn ben ik bereid om dit verder toe te lichten.    RiVaDu-tuning@hotmail.com

THERE IS ALWAYS SOMETHING WAITING AT THE END OF THE ROAD. IF YOU ARE NOT WILLING TO SEE WHAT IT IS,  YOU PROBABLY SHOUDN’T BE OUT THERE IN THE FIRST PLACE.

Autobanden and Logo
nieuwe Catalogus
Christine le Duc, de vrouwvriendelijke speciaalzaak in erotische artikelen!