THERE IS ALWAYS SOMETHING WAITING AT THE END OF THE ROAD. IF YOU ARE NOT WILLING TO SEE WHAT IT IS, YOU PROBABLY SHOUDNT BE OUT THERE IN THE FIRST PLACE.

 

CHIPTUNING

 

Chiptuning is ontwikkeld om de auto meer kracht en souplesse te geven. Naast de vermogenwinst wordt de respons op het gas en de algehele drive-ability beter.

Er zijn veel verschillende varianten van chip tuning. En de resultaten kunnen erg uiteenlopen. Het kan zelfs zo ver gaan dat de emissie eisen overschreden worden en de motor niet meer stationair wil draaien zonder daarbij gas te blijven geven.

 

Elke injectiemotor is voorzien van een ECU ( Electronic Control Unit ). De ECU regelt de injectie, de lucht/brandstof verhoudingen en het ontstekingstijdstip.

Bij turbomotoren bepaald de ECU ook de turbodruk. Op het motormanegementsysteem zijn actuatoren en parameters aangesloten die werken volgens kenvelden die geprogrammeerd staan op een chip. Deze kenvelden berekenen dan de gewenste inspuithoeveelheid, inspuittijdstip, ontstekingstijdstip,turbodruk,enz.

 

AANPASSINGEN

 

- Temperatuur van koelsysteem kan worden verhoogd om een hogere

verbrandingstemperatuur te verkrijgen waardoor de verbrandingsdruk stijgt.

- Turbodruk

- Verhoging van de inspuithoeveelheid.

- Verlengen van de inspuittijd.

- Verhogen van de brandstofdruk.

- Vervroegen van ontstekingstijdstip.

 

 

POWERBOX

 

Een Powerbox is een elektronische module die geplaatst wordt tussen of aan de bedrading van de originele ECU. Dit is het goedkoopste en simpelste systeem.

Een Powerbox veranderd simpelweg de signalen die van of naar de ECU gaan en geeft eigenlijk foutieve meetwaarden die de parameters afgeven. Hierdoor kunnen motorbeveiliging en andere controlesignalen verstoord raken. Je moet dus niet raar opkijken als je bij het uitlezen wat meer foutmeldingen tegenkomt dan normaal.

 

Bij Chiptuning of OBD-tuning zijn de mogelijkheden veel groter dan bij het plaatsen van een Powerbox. Doordat Chiptuning zich baseert op de originele kenvelden, is het mogelijk om wijzigingen door te voeren aan alle kenvelden en niet slecht aan n kenveld zoals dat bij de Powerbox het geval is.

Het voordeel van een Powerbox is dat het eenvoudig is te verwijderen en meestal overplaatsbaar is naar een andere soortgelijke auto. Ik adviseer alleen een powerbox indien er geen andere mogelijkheid bestaat, of als een Powerbox geen nadelen vertoont t.o.v. Chiptuning

 

CHIPTUNING

 

Met chiptuning stemt men die parameters opnieuw op elkaar af. Dit alles resulteert bij motoren met turbo of een andere vorm van laaddrukverhoging van 20 tot 40% prestatieverbetering. Bij atmosferische motoren is de winst 6 8%.

 

De individuele auto-eigenschappen zoals; chassisnummer, productiedatum, automaat of handgeschakeld, opties (airco, cruisecontrole enz.) noodloopregeling, het opslaan van motorstoringen enz. moeten worden mee geprogrammeerd in de geoptimaliseerde versie om bij het uitlezen via een diagnoseprogramma onveranderd te blijven.

 

De leeftijd of kilometerstand van de motor maakt wel degelijk uit. Een auto motor die meer dan 250.000 km heeft gelopen zal niet meer zo snel in aanmerking komen voor chiptuning. Bij een onveranderde rijstijl is een brandstofverbruikvermindering realiseerbaar omdat het rendement van de motor wordt verhoogd.

De motor moet na het chiptunen zorgvuldig warmgereden worden.

Met een diagnose-apparaat bij de dealer kan de gewijzigde software niet worden herkend. Het vermogen en de koppel zijn natuurlijk wel te meten op een vermogenstestbank.

 

OBD TUNING

 

On Board Diagnose tuning ( OBD-Tuning ). We kunnen via de diagnosestekker

(obd-poort) of via de stekkeraansluiting aan de computer zelf met een laptop de software worden uitgelezen en geprogrammeerd. Bij deze manier van tuning hoeft de ECU er niet meer te worden uit gehaald. De ECU hoeft niet meer geopend te worden en er hoeft niet meer aan gesoldeerd te worden. Het resultaat is hetzelfde als bij Chiptuning. Deze werkwijze is dus eigenlijk hetzelfde zoals deze door de fabrikant worden toegepast in de fabriek.

 

SERIELE TUNING

 

Serile-tuning (EDC16) is in basis gelijk als OBD-Tuning. Alleen is hier OBD-Tuning door beveiligingen niet meer mogelijk. Deze computers (EDC16) moeten worden uitgelezen en geprogrammeerd via de BDM-poort. Deze poort zit op de printplaat van de computer zelf. En daarvoor moet dus wel het een en ander gedemonteerd worden maar er hoeft niet aan gesoldeerd te worden.

 

De reden dat dit niet meteen in de fabriek gedaan is ligt voor de hand.

Een moderne auto wordt verkocht in veel verschillende landen waar niet altijd dezelfde kwaliteit brandstof en motorolie wordt geleverd.

In sommige landen gaat men minder goed om met het onderhoudsinterval. Voor deze landen calculeert de autofabrikant altijd een veiligheidsmarge in. Hierdoor voorkomt hij dat mindere kwaliteit brandstof, olie enz. zware schade kan aanrichten aan de motor. Het voortdurende streven naar zuinige(re) motoren en de steeds strengere normen met betrekking tot de uitstoot van uitlaatgassen dwingen de fabrikant steeds zuiniger om te gaan met de aanvoer van brandstof. Zaken als luchttemperatuur, atmosferische druk en gemiddeld rijgedrag zijn ook van belang. In een aantal landen wordt zelfs om fiscale redenen ingegrepen. De autofabrikant kiest voor een doorsnee balans. In Europa en zeker in West Europa zijn de omstandigheden ten aanzien van brandstof-, oliekwaliteit en onderhoudsinterval heel erg goed. Hierdoor kunnen de marges kleiner gemaakt worden en de verbranding worden geoptimaliseerd.

 

Soms worden auto's zelfs gechiptuned in de omgekeerde richting omdat de wegenbelasting in andere landen is bepaald op het motorvermogen. Sterke motoren worden bij aankoop softwarematig teruggeregeld om deze aantrekkelijker te maken voor de markt.

Autobanden and Logo
nieuwe Catalogus
Christine le Duc, de vrouwvriendelijke speciaalzaak in erotische artikelen!